• Slide01
  • Slide19
  • Slide12
  • Slide11

Produktskema smågrisefoder

Forderstrategi Vægtgruppe
Combat 12 9 - 14 kg
Combat 14 9 - 30 kg
Combat 16 15 - 30 kg

* Matan produceres i Danmark

Combat 12 og 14 Matan og Sunluster sikrer grisen en høj foderoptaglese.

Matan giver et højt aminosyreindhold, der reducerer protein med en forbedret kulhydratoptagelse.

Foder med Matan har vist ekstra høj tilvækst efter de 7 kg med en tilvækst optil 930 g/dag.

Vil du høre nærmere, så kontakt en af vores konsulenter.