A-One Danmark

Din samarbejdspartner omkring ernæringsløsninger

HVEM ER A-ONE DENMARK

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feed Supplements Ltd. og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish, med hovedsæde i Irland, er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Vores fokus er på opbygning af langvarige, gensidigt gavnlige relationer med vores kunder, hjælpe dem med at sikre en succesrig fremtid ved at øge deres produktivitet og rentabilitet, samtidig med, at deres kunders krav opfyldes.

A-One Feed Supplements Ltd. leverer produkter og ydelser til husdyrindustrien som helhed. Med speciale i fodring af unge dyr og med mange års erfaring i branchen har virksomheden opbygget et misundelsesværdigt ry, når det gælder kvalitet og service. Grundlagt i Storbritannien og med en voksende forretning i Europa, leverer A-One Feed Supplements Ltd. værdi for pengene uden at gå på kompromis. Ved hjælp af den nyeste teknologi tilbyder virksomheden svineproducenter en reel mulighed for at blive endnu mere succesrige.

Vores globale tilstedeværelse gør os i stand til at være på forkant med kundernes behov og levere proaktive løsninger til nuværende og kommende udfordringer, idet vi tilfører værdi i alle faser af forsyningskæden.

Vi har et tæt samarbejde med de forskellige nationale konsulenter og eksperter: Med eget kontor og salgsorganisation i Danmark, fabrikker i Irland, England og USA og repræsentationer i en lang række lande har A-One og Devenish et stærkt international hold, der forstår kundernes behov i de forskellige lande.

PARTNERSKAB

Partnerskab med kunder for at fremme resultater og rentabilitet.

Vi vil udvikle et skræddersyet ernæringsprogram, der modsvarer kravene fra de individuelle gårde, samt levere optimale resultater til din virksomhed.

Vores strategi med at være på gården giver vores teams mulighed for at evaluere din gårds specifikke behov baseret på en række faktorer, herunder genetik, landbrugsdrift, foderkvalitet og sundhedstilstand.

KVALITET

Kvalitet er nøglen og en central komponent i alt, hvad vi foretager os.

I dag skal fødevareproduktion opfylde krævende standarder inden for områder som kvalitet, sikkerhed, bæredygtighed, miljøpåvirkning, dyresundhed og velfærd.

I Devenish koncernen har vi udviklet et strengt system til kvalitetskontrol, der giver os mulighed for at spore alle råvarer fra kilde til slutbruger, hvilket giver os ro i sindet i forhold til vores kunder.

Vi har indgået et samarbejde med Institute for Global Food Security på Queens University Belfast for at udvide kvalitetssikringsprocedurerne for vores råvarer og færdigvarer samt udvikle teknikkerne til hurtigt at analysere vores produktportefølje.

GMP + (GOOD MANUFACTURING PRACTICE)

A-One´s kvalitetsteam har arbejdet grundigt med alle processerne i virksomheden igennem længere tid med henblik på at blive GMP+ certificeret. Det hårde arbejde har båret frugt og vi kan nu stolt fremvise vores flotte certifikat.

At blive GMP+ certificeret betyder, at vores kunder kan være sikre på, at vores foder lever op til nogle strenge krav om sikkerhed. Det er også en garanti for, at vi kontinuerligt udvikler og forbedrer processerne i virksomheden og har fokus på vores leverandører. Nu opfylder A-One derfor ikke kun EU lovgivningen, men også de strengere krav, som GMP+ certificeringen stiller. GMP+ er en global kædestandard med over 18.000 certificerede virksomheder. Det betyder, at leverandører og virksomheder, der vil sælge noget, skal være certificerede efter den høje standard. Således sikres en høj fødevaresikkerhed.

De systematiske kontroller og krav har styrket fødevaresikkerheden og skabt et proaktivt kvalitetssikringssystem. Bla. er der i standarderne stor fokus på sporbarheden, så en tilbagekaldelse af en fødevare behæftet med fejl og mangler kan ske hurtigt og ansvarligt, før en potentiel fare indtræffer. Herved minimeres risikoen, og kvaliteten højnes som en naturlig konsekvens heraf.

Certificerede virksomheder forpligter sig til at afholde jævnlige møder, de såkaldte HACCPmøder. (Hazard Analysis & Critical Control Points). Således sikres regelmæssig registrering, rengøring, uddannelse mm.

GLOBAL SUNDHED

Hos A-One fokuserer vi på global sundhed og bæredygtighed.

Vi er specialister i bæredygtige fødevareløsninger, førende banebrydende forskning og udvikling efter reaktion på forbrugernes efterspørgsel efter sikre, nærende og bæredygtigt producerede fødevarer.

Med hovedkvarter i Nordirland, og firmaer i lande som bla. Storbritannien, USA, Mexico, Tyrkiet og Uganda, bruger vores team af ernæringseksperter videnskab og teknologi til at sikre den mest effektive udnyttelse af næringsstoffer i produktionen af fødevarer.

Vores strategi fokuserer på vigtigheden af at optimere udnyttelsen af næringsstoffer i jord, planter, dyr, miljø og menneskers sundhed - derfor kaldes en del af vores strategi "One Health - from Soil to Society".

Vores strategi med "One Health - From Soil to Society" ser fødevareproduktion og sundhedstilbud som en indbyrdes forbundet værdikæde, hvor alle elementer er forbundet. Ved at se på elementerne sammen kan vi have en positiv indflydelse på miljøet, dyresundheden og trivslen og menneskets sundhed generelt.

DATABESKYTTELSESPOLITIK

Det er vigtigt for A-One Danmark, at du har tillid til os, og derfor er det også vigtigt for os at beskytte de oplysninger, vi har registreret om dig.

For at kunne give dig de produkter og services, du har hos os, registrerer vi for eksempel dit navn, adresse, CHR-nummer, CVR-nummer, e-mail og telefonnummer.

Du skal ikke selv gøre noget i forhold til de nye regler. Vi træffer de relevante forholdsregler, der skal til for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

Vil du vide mere om, hvordan vi bruger dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.